BlåSkjerm Brødrene

Share

#23-04 Cloud Technology Townhall Tallinn - Oppsummering

Alexander og Olav får besøk av Jan Ketil fra Cloudway på en oppsummering etter Cloud Technology Townhall Tallinn. Vi kommer inn på ting rundt community konferanser, med tips rundt både deltagere og hvordan skaffe seg nett for å kunne bli foredrags holdere