Blankens Swanberg

Cecilia Blankens och Johanna Swanberg pratar bredbent och förbehållslöst om jätteviktiga saker: Sig själva.