Black Box teater podcast

Share

Signe Becker & Ingvild Langgård

Ep. 2

I denne andre episoden av podkasten, får du høre Ingvild Langgård og Elin Grinaker lese teksten Nytt Blikk – en tekst som er publisert i Black Box teater publikasjon 4.

New Gaze begynte som en samtale mellom scenograf og kunstner Signe Becker, komponist Ingvild Langgård og dramaturg Elin Amundsen Grinaker. Samtalen dreide seg om inspirasjonskildene bak Becker og Langgårds samarbeider.

Under samtalen snakket de om hvordan arkeologiske funn ble tolket av viktorianske menn. Disse mennene utelot en rekke gudinner da de skrev verdenshistorien – gudinner som var svært betydningsfulle i førhistorisk tid.

Teksten var opprinnelig skrevet på norsk, og ble oversatt til engelsk av Ingeborg Husbyn Aarsand og Josephine Kylén-Collins. Den engelske versjonen av teksten kan du finne på https://www.blackbox.no/artikkel/publikasjon/


In this second episode of the podcast, you will hear Ingvild Langgård and Elin Grinaker read the text New Gaze, which was published in Black Box teater Publication 4.

New Gaze started as a conversation between scenographer and artist Signe Becker, composer Ingvild Langgård and dramaturge Elin Amundsen Grinaker. The conversation centered around the inspirations in Becker and Langgård’s collaborative works.

During the conversation, they talked about how archaeological finds have been interpreted by Victorian men. These men left a fray of Goddesses out of history – Goddesses who were of great importance in prehistoric times.

The text was originally written in Norwegian and translated into English by Ingeborg Husbyn Aarsand and Josephine Kylén-Collins. You can find the English version of the text at https://www.blackbox.no/artikkel/publikasjon/


Språk/Language: Norsk/Norwegian

Varighet/Duration: 24 min

Kredit: Musikken i episoden er komponert av Ingvild Langgård, og er hentet fra forestillingene New Skin og Skeleton Woman. 

Credit: The music in the episode is composed by Ingvild Langgård, and is taken from the performances New Skin and Skeleton Woman. 


Noter: 

– Max Dashú: http://www.suppressedhistories.net/presentations/womenshistory.html

– De første nedskrevne diktene som er funnet fra vår kultur er av yppersteprestinnen Enheduanna (2285-2250 f.v.t). Hun skrev hymner og dikt som hyllest til Gudinnen Inanna. / The world’s first author known by name, High Priestess Enheduanna (2285-2250 f.v.t). wrote hymns and poems to celebrate the Goddess Inanna. 

– Sappho, poet, komponist, musiker, lærer, prestinne for Afrodite, 700 BC. / Sappho, Greek poet, composer, musician, teacher, priestesses of the goddess Aphrodite, 630 – c. 570 BC.


Black Box teater podcast er laget av Elin Grinaker, Agnar Ribe, Martin Langlie, Kristoffer Busch, Oda Tømte og Ida Holthe Lid.

Black Box teater er støttet av Norsk kulturråd og Oslo kommune / Black Box teater is supported by Arts Council Norway and Oslo kommune.

More Episodes