Biomangfold Oslo

Biomangfold Oslo er en podcast-serie for deg som er nysgjerrig på det mangfoldige dyre- og plantelivet i Oslo. De fleste av oss som bor i denne byen vet vi her heldige fordi vi har marka, fjorden og ikke minst øyene? Men hva lever her, hvem er de opprinnelige innbyggerne i Oslo? Vi kom jo hit mye senere! Oslo er faktisk et av de mest artsrike stedene i hele Norge! Og vi skal bli kjent med mange av dem, gjennom å snakke med de som virkelig har oversikt. Vi skal også få tips til hvor og hvordan vi kan oppleve den unike artsrikdommen og vi skal høre litt om hva vi ikke skal gjøre for å miste det vi har.