Besturen met idealen

Door het hele land dragen burgemeesters en wethouders van GroenLinks verantwoordelijkheid voor het welzijn van lokale gemeenschappen. Door welke idealen worden deze bestuurders gedreven? Slagen zij erin hun idealen in de praktijk te brengen? Dat onderzoeken we in deze podcast. Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet is onze gespreksleider. Meer informatie: www.wbgl.nl/podcast

Corinne Ellemeet

Tweede Kamerlid voor GroenLinks