Share

Besturen met idealen

Podcast van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek

Door het hele land, van Groningen tot Limburg, dragen bestuurders van GroenLinks verantwoordelijkheid voor het welzijn van mens en natuur. Door welke idealen worden deze bestuurders gedreven? Slagen zij erin hun idealen