Share

Besturen met idealen

Podcast van Wetenschappelijk Bureau GroenLinks, de denktank voor groene en linkse politiek

Door het hele land dragen burgemeesters en wethouders van GroenLinks verantwoordelijkheid voor het welzijn van lokale gemeenschappen. Door welke idealen worden deze bestuurders gedreven? Slagen zij erin hun idealen in de