del

Bekk Open Podcast

Bekk Open Podcast er levert av Bekk sin teknologiavdeling

I Bekk Open Podcast diskuterer vi brennhete og bransjekritiske temaer som inspirerer og beveger tiden vi lever i. Følg oss påopen.bekk.noogtwitter.com/bekkopen.