Bbeabridge Podden

Share

Bbeabridge #1 Svenska

Bbeabridge är en ideell organisation som har verkat i Sverige sen 2012. Du kan se i vår portfolio på vår hemsida

www.bbeabridge.org


Hannika Oberg är grundareoch startade upp Bbeabridge tillsammans med en grupp människor. Två kända roll modeller har figurerat som ambassadörer och gudmor. Dagny Carlsson har varit gudmor sen 2015.

Lyssna själv och ta dig tid att förstå.

Vänligen

www.hannikaoberg.com