Barnpsykologerna

Share

Tema-favorit: Koncentrationsproblem och medicinering

Season 7

Hjalmar Nowak, leg. läkare och specialist i barnpsykiatri, berättar för Lars om medicinering för barn med koncentrationssvårigheter (som oftast beskrivs med diagnosen ADHD). Vilka är effekterna, biverkningarna, och vad är lagom dosering?