Barnpsykologerna

Share

Tema-favorit: dyslexi

Season 7

DYSLEXI

 

Anna Fabiansson, leg logoped, berättar om dyslexi. Vad innebär det, hur går utredning till och vad gör man om man väl fått veta att ens barn har dyslexi.

Anna gör följande kommentar till avsnittet: Dyslexi innebär svårigheter med den tekniska delen av läsningen, d v s svårigheter att avkoda ord snabbt och korrekt. Detta kan i sin tur leda till svårigheter med läsförståelse.

Den medicinska diagnosen dyslexi, eller specifika läs- och skrivsvårigheter, ställs vanligen av logoped. Logopeden undersöker också om lässvårigheterna kan förklaras av språkstörning, som kan förekomma tillsammans med dyslexi. Logopeden har även god kunskap om samförekomst mellan dyslexi och t ex ADHD/ADD.

De kartläggningar som genomförs av pedagoger i skolan är viktiga för planering och utvärdering av insatser. Intensiv och systematisk avkodningsträning har god evidens när det gäller att förebygga eller mildra dyslektisk läsproblematik.

Anna tipsar om följande länkar och böcker

https://www.fdb.nu/

Fdb.nu gör också podden DyssePodden! https://www.fdb.nu/material/dyssepodden/

https://www.dyslexi.org/

Boktips till pedagoger: https://www.bokus.com/.../bornholmsmodellen-spraklekar-i.../

Boktips: https://www.bokus.com/.../smart-start-vid-lassvarigheter.../