Barnpsykologerna

Share

ADHD och autism - glöm inte flickorna!

Season 6, Ep. 117

Vi möter åter Christina Tysk, och idag pratar hon om hur ADHD och autism kan te sig när det avviker från den klassiska bilden som ofta speglar en yngre pojke. Hur yttrar det sig i olika åldrar och hur kan det se ut hos flickor?