Barnpsykologerna

Share

122. Hantera orostankar

Season 6, Ep. 122

Psykolog Tove Wahlund berättar om sin forskning om orostankar, och om en ny studie som rekryterar deltagare: https://www.bup.se/om-oss/forskning-och-utveckling/barninternetprojektet/pagaende-studier/bip-oro/