Barnpsykologerna

Share

116. Att ha ett svårt sjukt syskon

Season 6, Ep. 116

Reyhaneh Ahangaran är psykolog och har många års erfarenhet av att träffa svårt sjuka barn och deras föräldrar. Här berättar hon om syskons upplevelser vad man kan tänka på för att stötta ett syskon till ett svårt sjukt barn. Reyhaneh har skrivit böcker riktade till barn. Läs mer och följ henne på Instagram: @psykologiforbarn.

 

Tips för den som vill fördjupa sig i ämnet: www.agrenska.se/syskonkompetens/