Barnpsykologerna

Share

115. Lekterapi på sjukhus (tema-vecka)

Season 6, Ep. 115

Vad händer när ett barn blir inlagt på sjukhus och behöver hjälp att hantera undersökningar och behandlingar? Hur pratar man med barn om döden? Charlotte Elf, enhetschef på Pedagogiskt Resurscentrum, Karolinska Sjukhuset, berättar för Lars.