Share

cover art for Bryt arven! Helsestasjonenes potensial og betydning

Barndommen varer i generasjoner

Bryt arven! Helsestasjonenes potensial og betydning

Season 1, Ep. 4

Perioden i mors mage og de første to-tre leveårene er grunnleggende for barns helse og utvikling. Samtidig er det mange vordende og nybakte foreldre som sliter med traumeerfaringer, dårlige levekår og lite støtte. Kari Killén forklarer hvordan helsestasjonene kan spille en enda viktigere rolle i å bryte generasjonsoverføringene.

Appell ved Solveig Ude, pensjonert helsesykepleier. Årets Osloborger 2016

More episodes

View all episodes

 • Smakebit: Barndommen varer i generasjoner

  01:15
  En smakebit av podcasten som lanseres 28. september 2022Den fantastiske kunnskapen vi har om barndom, foreldreskap og generasjonsoverføring kan forandre livene til barn for alltid – hvis den bare blir brukt. Få har forklart dette bedre enn den banebrytende pionéren Kari Killén. Med Killén som utgangspunkt, ser forfatter og tidligere politiker Inga Marte Thorkildsen, nærmere på hva vi vet og hva vi kan gjøre.En rekke forskere, fagfolk og overlevere har gitt sine bidrag til podcasten i håp om bedring.Mer informasjon og eksklusivt innhold på hjemmesiden
 • Smakebit 2: Barndommen varer i generasjoner

  01:38
  En smakebit av podcasten som lanseres 28. september 2022. Den fantastiske kunnskapen vi har om barndom, foreldreskap og generasjonsoverføring kan forandre livene til barn for alltid – hvis den bare blir brukt. Få har forklart dette bedre enn den banebrytende pionéren Kari Killén. Med Killén som utgangspunkt, ser forfatter og tidligere politiker Inga Marte Thorkildsen, nærmere på hva vi vet og hva vi kan gjøre.En rekke forskere, fagfolk og overlevere har gitt sine bidrag til podcasten i håp om bedring.Mer informasjon og eksklusivt innhold på hjemmesiden
 • 1. Portrett av en pionér

  43:42
  Hvem er Kari Killén, den engasjerte 88-åringen som har 70 år bak seg i tjeneste for omsorgssviktede og overgrepsutsatte barn? Hva kan hun lære oss i dag, og hva fikk to stortingsrepresentanter fra Frp til å foreslå at regjeringen skulle fjerne alle hennes bøker fra pensum? Appell ved Angelica Kjos, artist, overlever og forfatter av boken Slipp meg fri : om terapien etter seksuelle overgrep og vold.
 • 2. Historien gjentar seg

  37:06
  I arbeidet med mishandlede og omsorgssviktede barn på Ullevål sykehus på 70-tallet gjorde Kari Killén noen viktige oppdagelser. Mer enn 40 år seinere viser det seg at vi fortsetter å gjøre mange av de samme, livsfarlige feilene. Med Ann-Kristin Olsen, Carolina Øverlien, Kari Killén og Mary Jo Vollmer Sandholm. Appell ved Martin Eia-Revheim, gründer, overlever og forfatter av boken Å sette sammen bitene.
 • 3. Kroppen husker

  45:26
  Anna Luise Kirkengen, Anders Dovran, Carolina Øverlien, Kari Killén og Iris Steine forklarer hva det er med traumatiske barndomserfaringer som gjør dem så spesielle. En mor forteller hvordan det som beskrives i forskningen ser ut i det virkelige livet, når overgrep i egen barndom preger svangerskapet og tilværelsen som nybakt mamma.Appeller ved Anine (nybakt mamma) og Marthe Skjølaas, jordmor
 • 5. En god barnehage varer hele livet

  39:07
  De første par-tre årenes betydning for et barns helse og utvikling, ikke bare i barne- og ungdomstida, men for resten av livet, gjør det uforsvarlig ikke å investere mer i barnehagene, sier Kari Killén. Hun er bekymra, spesielt med tanke på de yngste barna. Barnehager er jo ikke per definisjon bra for barn. Så hva skal til?Appell ved Sahaya Kaithampillai, barnehagelærer og initiativtaker til "Hvor er mine brødre?" 
 • 6. Et barnevern i krise

  42:49
  Barnevernet er i krise, mener Kari Killén. Og det skyldes ikke den enkelte medarbeider, men feilprioriteringer, et mangelfullt system og svakheter ved utdanningene. Hør hva en av Norges desiderte nestorer innen barnevern og sosialt arbeid mener må til for å gjenvinne tilliten og beholde og utvikle gode fagfolk. Appell ved Lene Sørensen, barnevernspedagog
 • 7. Gjenreis det sosiale arbeidet: Utdanningene må endres

  40:01
  Det kreves personlig utvikling hos den enkelte ansatte for å kunne hjelpe mennesker i krise. Men hvor er det blitt av relasjonskompetansen, som før var så sentral i sosialt arbeid? Og hva har skjedd med kunnskapsgrunnlaget og helhetsforståelsen? Kari Killén utfordrer utdanningsinstitusjonene til å ta større ansvar. Appell ved Patricia Eriksen, FO-studentene