Bak Rattet

Share

Bak Rattet med Linn Fløysvik

Season 2, Ep. 67

Du har sikkert hørt om uttrykket ‘fra 0 til 100’? For Linn Fløysvik er det mer snakk om ‘fra 0 til 400’, hun kjører nemlig dragracing og har en fart på over 400 km/t! Det er inspirerende å høre henne snakke om sporten, om teamet som har blitt familie - og som også er familie, og om hvordan det å kjøre fort i liten bil har vært med henne fra barnsben.

More Episodes