Share

Avslutspodden

med Fanny Bergström Buller


Latest episode

 • 26. Lovisa Jacobsson och Anna Linton - Ett personligt årsbokslut

  37:45
  Året närmar sig sitt slut. Lärdomar och insikter blandas med tankar inför det nya som komma skall. I organisationer samlas vi kring verksamhetsberättelser och årsbokslut, men på det personliga planet snurrar livet ofta vidare. Fanny möter Lovisa Jacobsson och Anna Linton, processledare, konceptutvecklare och entreprenörer som under fem års tid använt sig av personligt årsbokslut som ett sätt för att medvetet navigera bland tankar och förhoppningar när åren skiftar. Välkommen till ett samtal om avslut, nästa steg och nya början.

More episodes

View all episodes

 • 25. Anna Iwarsson - Omval

  33:31
  Vi lever bara ett liv. Att aktivt skapa sin livsberättelse handlar om att våga välja och därmed också välja bort. Anna Iwarsson har skrivit boken "Omval: hur du väljer ditt om ditt liv och karriär (innan någon annan gör det åt dig)". Fanny möter Anna i ett samtal om att identifiera det som skapar nyfikenhet och viljeriktning framåt, men också hur det känns att navigera bort från det som inte längre ger. Ett samtal om att våga och att leda sig själv genom livets olika faser.
 • 24. Kristina Taylor - Vi lever ett liv som förändras

  38:57
  Ett avslut kan kännas definitivt när vi tänker på det. Men det går att omformulera. Du kan exempelvis se på avslutet som en plattå. En plats där det finns tid för reflektion och lärande inför vad som ska hända i nästa steg. Kristina Taylor är psykolog som arbetat länge i skolans värld. Fanny möter Kristina i ett samtal om människans relation till avslut. Det blir ett samtal om förändring och hur vi kan leva med insikten om att allt förändras. Om hur vi rustar våra barn likväl som våra organisationer.
 • 23. Ingela Hjulfors Berg - En avslutad relation med alkohol

  31:26
  Att välja bort alkohol utan att vara alkoholist kan kännas som ett beslut som kommer med många frågor. Ingela Hjulfors Berg, kommunikatör och alkoless, tog sitt första alkoholstopp i oktober 2016. Resan gick från riskbeteende och sviktande hälsa till omställning av kroppen och många insikter längs vägen. Fanny möter Ingela i ett samtal om vad som händer vid valet att avsluta relationen med en så pass stark social bärare som alkoholen.
 • Lotta Schibbye Fredrikson - När barnen flyttar ut

  32:25
  Att bli förälder kan vara ett stort skifte. På många sätt är det ett avslut av ett liv som utgår mest från de egna behoven. Men vad händer när barnen blir stora och flyttar ut? Ett avslut som både kan locka och skrämma men där det oundvikligen kommer att finnas mer plats för det egna jaget igen. Lotta Schibbye Fredrikson är mamma till tre barn som har och är på väg att flytta från föräldrahemmet. Fanny möter Lotta i ett samtal om relationen mellan vuxna barn och deras föräldrar, vad som blir viktigt när barnen lämnar hemmet och vilka känslor som uppenbarar sig i skiftet.
 • 21. Maria Leinonen och Emma Eliasson - Happy Divorced Family

  37:57
  "Happy divorced family" suckade Maria Leinonen när hon själv, mitt i en separation, betraktade en ny familjekonstellation som lyckats hitta ett sätt att mötas där alla såg ut att må bra. Mitt i ett avslut kan lyckan ofta kännas långt borta. När Maria och hennes kärlek Emma Eliasson möttes kom också idén om Instagram-kontot Happy Divorced Family. En plats för att prata om relationer och allt som kommer med dem, på ett positivt sätt. Fanny möter Maria och Emma i ett samtal om vägen genom en separation. Om avsluten som följer men också om den nya kärleken och hur livets olika relationer och delar vävs ihop till något nytt.
 • 20. Asgeir Persson - Mansnormen omformas

  33:34
  Vad som förväntas av oss som människor skiljer sig åt beroende på om du definierar dig som kvinna eller man. När någon använder begreppen maskulinitet och femininitet kan vi ofta enkelt förstå vad som menas. Asgeir Persson är utbildare i föreningen Män för Jämställdhet, en rörelse och senare förening som startade ur mäns frustration kring mäns våld. Fanny möter Asgeir i ett samtal om maskulinitet som konstruktion och hur vi tillsammans kan bidra till att avsluta normer som missgynnar män och människorna runt dem.