Avfallet - en riktigt sopig podd

Share

Avfallet: Om konsumtion och sånt

Season 2, Ep. 7

Vad styr vårt konsumtionsbeteende och är vi så rationella som vi tror? I det här avsnittet pratar Ann och Rustan om konsumtion med gästerna Carys Egan-Wyer som är forskare i företagsekonomi och Alexandra Davidsson som är generalsekreterare på Medveten Konsumtion.


Avfallet är en podd producerad av Sysav.

More Episodes