Avfallet - en riktigt sopig podd

Avfallet är en podd med miljöpedagogerna Rustan Nilsson och Ann Nerlund. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor! Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så.

Producerad av Sysav.