Ätstörningspodden

Share

När självbilden skevar

Season 1, Ep. 10

Många som drabbas av ätstörning har en väldigt negativ självbild, mer negativ än personer med till exempel depression eller missbruksproblematik. Varför är det så? Och hur får man en bättre självbild?

Emma Forsén Mantilla, psykolog och forskare på Centre for Eating Disorders Innovation vid Karolinska institutet, har forskat på kopplingen mellan självbild och ätstörningar.

Emma är också projektledare för den svenska delen av den internationella forskningsstudien EDGI och ordförande i Frisk & Fri, Riksföreningen mot ätstörningar.


Emmas avhandling heter: Fatal attraction: the relationship between patients and their eating disorders, an interpersonal and attachment perspective.