Ätstörningspodden

Share

Tjock kropp i fokus

Season 1, Ep. 2

Karin Kajjan Andersson är journalist, feministisk opinionsbildare och kroppsaktivist. I Ätstörningspodden berättar hon om sin långa och svåra sjukdomstid, och hur kroppsångest har präglat hennes liv. Och hur de sjuka tankarna fortfarande spökar ibland, inte minst dök de upp igen när hon fick barn. Hon berättar också om hur den kroppspositiva rörelsen är en arena för motstånd, och en väg till en vänligare blick på sig själv. Hur detta med att zooma in med kameran på kroppsdelar som man tidigare försökt dölja - gäddhänget, bullfittan, dubbelhakorna, bilringarna - gör underverk med synen på den egna kroppen. Karin Kajjan Andersson har också skrivit boken "Livsviktigt - en handbok i kroppspositivt föräldraskap".

More Episodes