Ätstörningspodden

Share

Att återta makten över sitt liv

Season 1, Ep. 17

När är jag frisk och vad är frisk för mig? Erika Nyman Carlsson, fil.kand. i psykologi och med. dr, menar att tillfrisknande bör ses ur två perspektiv, det yttre och det inre. Det yttre perspektivet handlar om den objektiva kliniska delen och den inre om personens egen upplevelse av friskhet, själva känslan av att vara fri och ha makten över sitt eget liv.

Böcker som nämns i programmet: När det hälsosamma blir ohälsosamt och Mamma med ätstörning

More Episodes