Ätstörningspodden

Share

När ätandet inte går att stoppa

Season 1, Ep. 3

Hetsätningsstörning är den ätstörningsdiagnos som anses vara den vanligaste. Ändå är den tämligen okänd och bortglömd, även inom ätstörningsvården. Den som lider av hetsätning är ofta normal- eller överviktiga och fångas därför inte upp av vården på samma sätt som anorektiska patienter. Många känner också stark skam över sitt beteende, och vill inte berätta vad de håller på med. Ata Ghaderi är professor i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet och har lång erfarenhet av att forska om och arbeta med ätstörningar.

More Episodes