Share

Arbetsutskottet

Göran Smedberg och Olle Ringstedt


Latest episode

 • 10. Samtal om personlighet i arbete med leg psykolog Sara Henrysson Eidvall

  01:11:31
  Arbetsutskottet har hållit sitt tionde sammanträde och vid sammanträdet behandlas personlighet i arbete. Podcasten gästas av Sara Henrysson Eidvall som är leg psykolog, specialist i arbets- och organisationspsykologi och arbetar även som konsult. Sara är medförfattare till boken Personlighet i arbete. Boken hittar du t ex här. Vi diskuterar om personlighet med boken som utgångspunkt. Samtalet kretsar runt den s.k. femfaktormodellen (Big Five) främst i rekryteringssituationer. Samtalet kommer också in på intelligens i kombination med personlighet. Kan man med hjälp av femfaktormodellen undvika att anställa en person som kan ha tendenser att förstöra och sabotera för arbetsgivaren? Är det möjligt att få en stresskänslig person att känna mindre stress genom att skicka personen på en stresshanteringskurs? Dessa frågor och många fler frågor diskuterar vi i avsnittet. Arbetsutskottet har vid de två senaste sammanträdena diskuterat bakgrundskontroller. Vi går nu vidare och för att undersöka hur personligheten påverkar och hur man kan bedöma personlighet i arbete i samband med rekrytering. Naturligtvis kommer vi också in på frågan om femfaktormodellen kan användas om en arbetsgivare vill avsluta en anställning. Arbetsutskottet kommer snart att återkomma till bakgrundskontroller igen. Vi är väldigt nyfikna på att höra hur ett säkerhetsföretag praktiskt hanterar kontrollerna. Men detta återkommer vi till inom en snar framtid.Arbetsutskottet består av advokat Göran Smedberg på ASTRA ADVOKATER och Olle Ringstedt på Myrqvist. Mer information hittar du på www.astralaw.se och www.goransmedberg.expertHar du frågor gällande arbetsrätt är du välkommen att kontakta Göran Smedberg på mejl: goran.smedberg@astralaw.se

More episodes

View all episodes

 • 9. Samtal om bakgrundskontroller vid rekrytering i Vallentuna kommun

  53:18
  Arbetsutskottet har hållit sitt nionde sammanträde och vid sammanträdet fortsätter vi att diskutera det omdebatterade ämnet bakgrundskontroller. Det handlar alltså om s.k. bakgrundskontroller som en arbetsgivare gör i samband med rekrytering men också i vissa fall fortlöpande under pågående anställning. Det finns idag lagreglerad kontroll vid rekrytering, t ex i skollagen (2010:800) samt vid rekrytering och under pågående anställning i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Det gäller exemplevis inför anställning inom förskola samt säkerhetsklassade tjänster enligt säkerhetsskyddslagen. Arbetsutskottet fortsätter nu sin serie med poddavsnitt där olika lösningar på kontroller vid rekrytering och under pågående anställninggörs. Denna gång gästas Arbetsutskottet av Vallentuna kommuns förhandlingschef Jens Björck. Jens berättar ingående om hur Vallentuna kommunsbakgrundskontroller fungerar och varför man har infört dessa. Vallentuna kommuns bakgrundskontroller skiljer sig från Södertälje kommunsbakgrundskontroller bland annat eftersom de är begränsade till rekryteringssituationen. I avsnittet nämner vi Justitieombudsmannen JO:s beslut(meddelades den 19 oktober 2023) där JO riktar allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Södertälje kommun för att i strid mot skyddet för denpersonliga integriteten och privatlivet ha kontrollerat om kommunanställda gjort sig skyldiga till brott. Södertälje kommun har efterJO:s beslut pausat sina bakgrundskontroller för att utreda hur de kan gå vidare med någon form av bakgrundskontroller. Arbetsutskottet följer naturligtvisutvecklingen och kommer i ett kommande avsnitt diskutera de juridiska frågeställningarna som uppkommer i samband med införande av icke lagreglerade registerkontroller och bakgrundskontroller. Särskilt mot bakgrund av JO:s beslut. Arbetsutskottet består av advokat Göran Smedberg på ASTRA ADVOKATER och Olle Ringstedt på Myrqvist. Mer information hittar du på www.arbetsutskottet.se, www.astralaw.se och www.goransmedberg.expert Har du frågor om bakgrundskontroller, registerkontroller eller kontroll enligt säkerhetsskyddslagen är du välkommen att kontakta Göran Smedberg på mejl:goran.smedberg@astralaw.se
 • 8. Vad innebär bakgrundskontroller vid rekrytering och under pågående anställning i Södertälje kommun?

  01:07:17
  Arbetsutskottet har hållit sitt åttonde sammanträde och vid sammanträdet behandlas ett omdebatterat ämne. Vi diskuterar s.k. bakgrundskontroller som en arbetsgivare gör i samband med rekrytering men också fortlöpande under pågående anställning. Det finns idag lagreglerad kontroll vid rekrytering, t ex i skollagen (2010:800) samt vid rekrytering och under pågående anställning i säkerhetsskyddslagen (2018:585). Det gäller exemplevis inför anställning inom förskola samt säkerhetsklassade tjänster enligt säkerhetsskyddslagen.Arbetsutskottet inleder nu en serie med poddavsnitt där olika lösningar på kontroller vid rekrytering och under pågående anställning görs. I det första avsnittet i serien gästas Arbetsutskottet av Södertälje kommuns HR-direktör Johan Lefverström som ingående berättar om hur Södertälje kommuns bakgrundskontroller fungerar och varför man har infört dessa. I kommande avsnitt kommer vi också att samtala om de juridiska frågeställningarna som uppkommer i samband med införande av icke lagreglerade registerkontroller och bakgrundskontroller. Vi kommer också att undersöka hur andra arbetsgivare hanterar frågan om kontroll av anställda.Arbetsutskottet består av advokat Göran Smedberg på ASTRA ADVOKATER och Olle Ringstedt på Myrqvist. Mer information hittar du på www.astralaw.se och www.goransmedberg.expertHar du frågor om bakgrundskontroller, registerkontroller eller kontroll enligt säkerhetsskyddslagen är du välkommen att kontakta Göran Smedberg på mejl: goran.smedberg@astralaw.se
 • 7. Olovlig frånvaro och saklig grund/sakliga skäl för uppsägning

  27:38
  Arbetsutskottet har hållit sitt sjunde sammanträde den 24 maj 2023. Vid sammanträdet behandlades bl a en dom från Eskilstuna tingsrätt (2923-04-14, mål nr T 734-22) som handlar om olovlig frånvaro och saklig grund för uppsägning. Uppsägningen skedde innan de nya reglerna i LAS om sakliga skäl trädde i kraft, vilket betyder att det är de gamla reglerna om saklig grund för uppsägning som tillämpas. Arbetsutskottet går igenom domen och Arbetsdomstolens praxis gällande olovlig frånvaro (olovlig utevaro). Vi diskuterar också hur de nya reglerna om sakliga skäl kan tänkas påverka liknande situationer. Arbetsutskottet består av advokat Göran Smedberg på ASTRA ADVOKATER och Olle Ringstedt på Myrqvist. Mer information hittar du på www.astralaw.se och www.goransmedberg.expert
 • 6. Arbetsmiljöbrott och sanktioner

  42:01
  Arbetsutskottet har hållit sammanträde den 4 maj 2023. Vid sammanträdet behandlades bl a regler om arbetsmiljöbrott och vilka sanktioner som kan drabba arbetsgivaren och/eller någon arbetstagare. Vi diskuterar ett par rättsfall vissa arbetstagare samt arbetsgivaren dömdes för arbetsmiljöbrott. Rättsfallen rörde en sprängningsolycka och en drunkningsolycka. Arbetsutskottet understryker vikten av det systematiska arbetsmiljöarbetet och korrekta delegeringar av arbetsmiljöuppgifter. Arbetsutskottet diskuterar även hur företagsbot fungerar. När du har lyssnat på detta avsnittet vet du vad den maximala företagsboten uppgår till...Arbetsutskottet består av advokat Göran Smedberg på ASTRA ADVOKATER och Olle Ringstedt på Myrqvist.
 • 5. Polismyndighetens presskonferens möter arbetsmiljölagen

  39:02
  Under Arbetsutskottets femte sammanträde diskuterar vi från ett arbetsrättsligt och arbetsmiljörättsligt perspektiv den externa utredningen om vissa förhållanden i samband med polisanmälningar mot polischef, som presenterades av den externe utredaren på en presskonferens den 22 februari 2023. Presskonferensen sändes bl a i radio och TV. Utgör Polismyndighetens offentliga presentation av ett personalärende ett brott mot arbetsmiljöregler och sekretessregler? Kan det vara så att agerandet utgör ett arbetsmiljöbrott? Frågorna är många. Vi har med arbetsrättsjuristen Tommy Iseskog som ger sin syn på situationen. Polismyndighetens agerande är anmält till Arbetsmiljöverket och har dessutom polisanmälts.Efter det att detta avsnitt har spelats in har Åklagarmyndigheten meddelat att man inte avser att inleda någon förundersökning. Fråga är dock om sista ordet är sagt i den delen.
 • 4. Brott och olämpligt beteende utom tjänsten

  43:05
  Arbetsutskottet har hållit sitt fjärde sammanträde. Göran Smedberg och Olle Ringstedt diskuterar om det är sakliga skäl för uppsägning när en arbetstagare begår brott eller gör sig skyldig till ett olämpligt beteende utom tjänsten. Bland annat diskuteras ett aktuellt fall gällande en smittskyddsläkare som fällts för olaga intrång. Vi funderar också kring en rad domar från Arbetsdomstolen.