Agnes & Matilda

Share

GHOSTING!!!

Ep. 3

Mycket känslor rördes upp efter förra avsnittet när vi kom in på ämnet ghosting. Både hos oss men också hos er. Vi läser upp era berättelser och den stora frågan, VARFÖR ghostar man egentligen och hur går man vidare från det?

More Episodes