Share

cover art for Premiär!

Allt hänger samman

Premiär!

Season 1, Ep. 1

Premiäravsnittet av Allt hänger sammanpodden!


Malin Rosén leder ett samtal om projektet, du får höra arkitekt och bildlärare Carl-Johan Rosén spekulera och lyssna till en avslutande rumslig upplevelse av Ulrika Blåeld Wedin, dansare och koreograf.


Vi berättar också om hur vi tre hänger samman - en berättelse som involverar en konserverad gristunga från 40-talet, en krypande kvinna på en restaurang och det buddhistiska tidsbegreppet kalpa.


More episodes

View all episodes

  • 3. Vi kan inte hitta gränslandet mellan dans och arkitektur!

    01:07:42
    I avsnitt 3 samtalar Malin Rosén med arkitekten och dansaren Maria Öhman. Vi letar efter ett gränsland mellan arkitektur och dans som vi inte kan hitta, kryper in under ett 4 x 5 meters stort pappersark, besöker kojor längs med Örbyleden, funderar över drivkrafter och hur man verkar utan att själv vara i centrum. I slutet av 90-talet tar Maria Öhman studenten från Svenska Balettskolan och påbörjar en både nationell och internationell danskarriär som pågår fram till hon börjar på Arkitekturutbildningen. Sedan två år tillbaka arbetar hon som bygglovsarkitekt. Parallellt har hon fortsatt att arbeta som dansare. Maria har också sin egen produktionsplattform – Studio Öhman – en plats där hon kan vara verksam utan att synas för mycket.Studio Öhman verkar inom gränserna för scenkonst och arkitektur.Som alltid får ni också höra läraren och arkitekten Carl-Johan Rosén spekulera och ta del av en rumslig upplevelse tillsammans med dansaren och koreografen Ulrika Wedin.
  • 2. Följ med oss till savannen

    01:02:17
    Följ med oss till savannen, till en ICA-butik i Wilhelmina och till barndomens kojbyggen för att reda ut begreppet neuroarkitektur. I det här avsnittet får ni lära känna arkitekten Lukasz Krupinski – en mångbegåvad person som bland annat kan njuta av hur ett språk känns i kroppen, som gärna skulle bo på en inomhuslekplats och som har ett specialintresse för neuroarkitektur. Vi funderar också på hur det här relativt nya forskningsområdet kan hjälpa oss att utveckla mer kunskap kring hur vi skapar upplevelser av välmående i byggnader. Lukasz jobbar på ÅWL-arkitekter, han är certifierad som Well AP och bloggar för Sveriges Arkitekter. Han har också sin egen plattform – Spacearound, där du kan läsa mer om neuroarkitektur.Som alltid får ni också höra läraren och arkitekten Carl-Johan Rosén spekulera och ta del av en rumslig upplevelse tillsammans med dansaren och koreografen Ulrika Wedin.