Alex coachar en människa

Share

66: Var är pappa? - Johan Grant

Johan visste att han ville bli psykolog när han upptäckte Freud.

Ett starkt intresse för att förstå Människan har drivit honom sedan dess.

Kanske för att hans egen uppväxt var svår att greppa.

Med en frånvarande mamma som inte fanns med i bilden.

När han började på psykologprogrammet i Stockholm fattades något.

Det var inte riktigt så utmanande som Johan ville ha det.

Snarare alldeles för försiktigt och ängsligt.

Vilket blev väldigt tydligt när Johan flera år senare undervisade på psykologprogrammet i Lund.

Det slutade med att han fick avgå för att några elever tyckte hans undervisning var kränkande.

Men det är inte sin mamma han undrar var hon är.

Det är den trygga fadersgestalten som han växte upp med - som han anser saknas i dagens samhälle.


Har du en svår relation till din förälder? Boka Alexander som coach via www.alexanderholmberg.se/coaching

Vill du lära dig att coacha? Boka Alexanders utbildning via www.alexanderholmberg.se/det-coachande-ledarskapet-steg-1

More Episodes