Alex coachar en människa

Share

47: Att våga lita på det som först gjort ont - Tory Holmwood

Tory Holmwood gästar Alex för att prata om sitt tidigare alkoholmissbruk och bristande tillit till andra människor.När tilliten brister till de vi älskar hittar vi andra sätt för att hantera smärtsamma känslor.


Det är inte ovanligt att vi väljer destruktiva tillvägagångssätt för att dämpa smärta.

Även om känslohanteringen också medför lidande upplevs den som mindre hotfull än att t.ex. våga känna tillit igen.Fel livsbeslut är fortfarande ditt eget beslut.

Det kan låta hårt men det är här hoppet finns.

För det betyder att du har också makten att ändra ditt förhållningssätt till dina känslor.Exkludera inte din smärta. Sträck på dig och ge dig själv credd för den krigare du är.


Boka Alexander som coach via www.alexanderholmberg.se/coaching

Vill du lära dig att coacha? Boka Alexanders utbildning via www.alexanderholmberg.se/det-coachande-ledarskapet-steg-1

Känner du någon som vill bli coachad i Alex coachar en människa så nominera personen på hej@alexanderholmberg.se

More Episodes