Share

cover art for 7. Varför är Emotionell Intelligens, EQ, viktig inom karriär och hur kan man jobba upp sin EQ?

FinVoices

7. Varför är Emotionell Intelligens, EQ, viktig inom karriär och hur kan man jobba upp sin EQ?

Jenny Westergård, VD för EQEurope besöker FinVoices för att introducera oss till begreppet EQ, Emotionell Intelligens. Jenny har mångårig erfarenhet inom finansbranschen och inom ledarskap och arbetar aktivt för att förmedla vikten av att bolag ska mäta EQ bland sin ledning och sina medarbetare.


Jenny berättar vad skillnaden mellan IQ och EQ är, vilka karaktärsdrag som tyder på hög emotionell intelligen och varför emotionell intelligens är viktig för en persons framgång. Hon berättar varför aktiva aktiehandlare bör jobba på sin EQ och hur EQEuropes verktyg kan mäta EQ nivån hos personer.


FinVoices drivs av Impala Nordic.


Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation.

More episodes

View all episodes

 • 12. Framtiden för bostadsmarknaden och framgångsrik intäktstillväxt - med Jim Ankare, VD Samtrygg

  39:42
  I detta avsnitt av FinVoices podcast får vi möjligheten att prata med Jim Ankare, VD för Samtrygg, en framstående bostadsuthyrningsplattform.Jim delar med sig av sin erfarenhet och berättar om bolagets affärsmodell, dess roll i bostadsmarknaden och potentialen för privatuthyrning att bidra till cirkulär ekonomi och lösa bostadsbristen. Vi utforskar också utmaningarna och hinder för privatuthyrning samt Samtryggs strategier för att övervinna dem.Jim delar även sin syn på marknadspotential, konkurrensfördelar och framtida tillväxtmöjligheter för Samtrygg. Avsnittet avslutas med en diskussion om Samtryggs lyckade finansiella prestationer och pågående företrädesemission, där Jim ger perspektiv på bolagets framgångar och användningen av emissionslikviden.FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Avsnittet har gjorts på uppdrag av bolaget.
 • 11. Diagonal Bio AB: "Our latest external study delivered extremly good results in line with our expectations" - Jack Egelund Madsen, CEO

  24:04
  Jack Egelund Madsen, CEO at Diagonal Bio AB (publ), joins FinVoices to speak about the company and share the updates regarding Diagonal Bios latest and upcoming milestones. The latest results from the external study have proven that Diagonal Bios platform technology are delivering the quality, speed and sensitivity in line with our expectations, and more. Further, Jack explains the main focus for this year is to commercialize LAMPlify. // Diagonal Bio AB (publ) is a biotech company based in Lund. The company is developing two platforms developed on their own patented technology, PANVIRAL and LAMPlify, to detect genetic markers in genetic material (DNA or RNA based) regardless if this is originating from humans, animals, plants, viruses, bacteria and fungi. // FinVoices is operated by Impala Nordic. Disclaimer** Nothing said in the podcast is a buy or sell recommendation. This episode has been done on behalf of the company.
 • 10. Hur du kan spara ditt egna sparkapital och vikten av att stödja kvinnligt entreprenörskap, med Michaela Berglund

  27:25
  I dagens avsnitt av FinVoices har vi nöjet att välkomna Michaela Berglund, VD för Feminvest, för att diskutera hennes resa in i entreprenörskap och hennes framgångsrika förvärv av eget kapital innan hon gick vidare till aktiv investering.Vi får också en få inblick i hur Feminvest stödjer kvinnliga entreprenörer och investerare.  I avsnittet får vi även besök en bonusgäst, Michaelas några månader gamla barn!FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Sammanställning av kvartalsrapporterna i avsnittet har gjorts på uppdrag av bolagen.
 • 9. Nu kan investerare enkelt hitta aktier i Europa - Henrik Wagenis, Eucaps

  39:15
  Henrik Wagenius, grundare och VD för Eucaps, gästar FinVoices för att berätta om nylanseringen av Eucaps - en digital plattform som gör det enkelt för börsbolag och investerare runtom i Europa att hitta varandra. Plattformen skapar förutsättningar för innovation och tillväxt för både börsbolagen och investerarna.I avsnittet berättar Henrik Wagenius om de problem som finns hos lokala börserna i Europa som vanligtvis når ut till enbart lokala investerare, samt vikten av att investerare ska enklare erhålla information om börsbolag runt om i Europa. Vi pratar om varför IR är extra viktigt för små och medelstora börsbolag och hur Eucaps kommer att främja IR kommunikationen på börsen. Vi presenterar även kvartalsrapporterna avseende Q4 2022 för både Blick Global Group AB (publ) [00:50] och Diagonal Bio AB (publ) [36:15]. FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Sammanställning av kvartalsrapporterna i avsnittet har gjorts på uppdrag av bolagen.
 • 8. MeeW A/S: "We are living our vision" - Armin Kavousi, CEO

  31:13
  Armin Kavousi, CEO at MeeW A/S, joins FinVoices to talk about the MeeWs three legs; MeeW Studios, MeeW Brands and MeeW Invest.Armin explains how the company has grown rapidly in a short time of period and how their unique corporate culture has enabled them to be at the forefront. MeeW is doing a new share issue in connection with an IPO and Armin thereby tells us how the issue proceeds will be used to internationalize MeeW.FinVoices is operated by Impala Nordic.Disclaimer** Nothing said in the podcast is a buy or sell recommendation.
 • 6. Blick Global Group: "Vi förvärvar lönsamma bolag som har drivkraften att utvecklas" - Erik Ahlberg, VD

  28:54
  Erik Ahlberg, VD för Blick Global Group, intervjuas av FinVoices för att berätta om sin roll i bolaget och ger oss en inblick i verksamheten. Erik berättar om Blick Globals senaste milstolpar och utvecklingen av de senaste förvärven som bidragit till att bolaget numera är kassaflödespositivt. Vidare delar Erik med sig om bolagets strategi vid förvärv av bolag, hur kommande pipeline för verksamheten ser ut och vad emissionslikviden från pågående företrädesemission kommer att användas till. Blick Global Group är en bolagsgrupp som förvärvar och utvecklar teknikföretag med utvecklingspotential, inom marknaden för onlinespel. Idag innefattas gruppen av tre helägda dotterbolag, OMI Gaming, Wiget Group och Brand Legends. Bolagets nuvarande affärsområden återfinns inom digital marknadsföring, organisk sökoptimering respektive spelutveckling. Fokus för koncernen är att utveckla sina affärer samt löpande se över fler potentiella förvärv och strategiska partners.FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation. Avsnittet har gjorts på uppdrag av bolaget.
 • 5. Små nordiska bolag, oupptäckta underanalyserade aktier och investmentcaset AQ Group.

  38:23
  Christoffer Ahnemark, fondförvaltare på Origo Fonder, gästar FinVoices för att prata om sin förvaltning och hur han väljer ut bolag till fondportföljen. Christoffer berättar om Origo modellen - en investeringsstrategi som tillämpas i fonden, om varför de investerar i små nordiska bolag och vilka för och nackdelar det finns med att investera i oupptäckta och underanalyserade bolag. Vi tar även del av varför AQ Group är ett spännande investmentcase som har tagits in i Origo portföljen samt vilka sektorer han tror kan gå bättre än andra när börsen vänder. FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation.
 • 4. Investeringar i onoterat vs. noterat, varför Elon Musk är framgångsrik och vad som krävs av en entreprenör.

  31:40
  Pär Rylöv, specialist inom affärsutveckling på Connect Sverige, gästar FinVoices. Pär har mångårig erfarenhet inom coaching av nyckelpersoner bakom framgångsrika bolag och arbetar huvudsakligen med att utveckla start-ups till mångmiljonbolag.I detta avsnitt berättar Pär om hur avkastningen på onoterade bolag skiljer sig från avkastningen på börsnoterade bolag och varför det krävs olika investeringsstrategier för onoterade och börsnoterade investeringar. Pär delar även med sig av nyckelfaktorer som investerare bör bevaka hos onoterade bolag och lyfter egenskaper som krävs hos en entreprenör för att bygga upp sitt bolag, konkretiserat med varför Elon Musk är framgångsrik. FinVoices drivs av Impala Nordic.Disclaimer** Inget som sägs i podden är en köp- eller säljrekommendation.