Akademisk kvarter

Share

Hvorfor er det viktig at barnehagelæreren har kunnskap om samfunnet utenfor barnehagen?

Season 3, Ep. 9

Hva er et barn? Hva er et individ, og hva er et samfunn? Er forholdet mellom individ og samfunn relevant for barnehagen? Og er slike grunnlagsdiskusjoner i det hele tatt viktige for barnehagelærerens yrkesutøvelse?


I denne episoden av Akademisk kvarter kan du høre forfatterne Olav Kasin og Sigurd Bergflødt i samtale med redaktør Mary-Ann Hjemdahl om sentrale problemstillinger i barnehagelæreryrket.

Flere episoder