Akademisk kvarter

del

Kan man ta livet tilbake etter seksuelle overgrep og vold?

Season 1, Ep. 1

Gjennom barndommen blir Angelica Kjos utsatt for seksuelle overgrep, vold og terror av voksne hun burde kunnet stole på. Som ungdom opplever hun å være en uønsket kasteball mellom barnevern, psykiatri og rusbehandlingsinstitusjoner.


I boka Slipp meg fri forteller Angelica og hennes psykolog gjennom syv år, Atle Austad, direkte og åpent om terapiprosessen de gikk gjennom, og hvordan Angelica tok livet tilbake. Vi har invitert dem til studio.

Flere episoder