Akademisk kvarter

del

Kan innbyggerne i et samfunn samles om noen felles verdier?

Season 1, Ep. 10

Vi lever i et mangfoldig samfunn preget av forskjellige og til dels motstridende verdier. I boken "Verdier i konflikt. Etikk i et mangfoldig samfunn" skriver tolv norske forskere om slike verdikonflikter og måten de utspiller seg på i arbeidsliv og i det offentlige rom. I denne episoden av Akademisk kvarter ønsker professor i etikk, Odin Lysaker og professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, å kaste lys over et såkalt verdimessig uenighetsfellesskap. Som samfunn kan innbyggerne forsøke å samles om noen grunnleggende verdier. Fellesskapstanken kan likevel ikke forutsette at alle samfunnsmedlemmer blir enige om sine personlige verdisyn.


Dette er første del av deres samtale, av totalt to deler. Neste podkast slippes medio juni.

Flere episoder