Share

cover art for Hvordan forklare barn og unge hva yoga er?

Akademisk kvarter

Hvordan forklare barn og unge hva yoga er?

Season 2, Ep. 16

Hva er yoga? Hva betyr namaste? I denne episoden av Akademisk kvarter hører du Isabelle Schjelderup, forfatter av boka «Lek med yoga», i samtale med redaktør Inger Johanne Holth. Hør blant annet om hvordan man kan forklare barn og unge hva yoga er og hvorfor vi skal gjøre yoga. I denne episoden vil du også få oppleve meditasjonen Takknemlighetsstund.

More episodes

View all episodes

 • 6. Hvilke vanskeligheter må overkommes slik at man kan skape bærekraftige og lønnsomme selskaper?

  23:24
  I denne episoden av Akademisk kvarter drøfter Christine Lundberg Larsen, Managing Director i Amesto Footprint og Hans Christian Ellefsen, direktør for Teknologi, Innovasjon og Bærekraft i Regnskap Norge, hvilken rolle regnskap, økonomistyring og finans spiller for sirkulære virksomheter, samt hvilke utfordringer de sirkulære forretningsmodellene ofte møter. Boken "Regnskap og økonomistyring i sirkulære virksomheter" gir konkrete råd og starthjelp for sirkulære oppstartsvirkomheter.Utgivelsen kan kjøpes på cda.no.God lytt!
 • 5. Hvilke utviklingstrekk innen forsvars- og sikkerhetspolitikken ser vi i nordområdene?

  19:32
  I denne episoden av Akademisk kvarter drøfter Njord Wegge, professor ved Krigsskolen / Forsvarets høgskole og Ola Kjørstad, instruktør og veileder på Krigsskolen / Forsvarets høgskole, ny forskning knyttet til forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål i nordområdene. Med dagens sikkerhetspolitiske situasjon som bakteppe gir samtalen en innføring i militærmaktens rolle i regionen. Boken "Sikkerhetspolitikk og militærmakt i Arktis" retter seg mot alle med interesse for forsvarspolitiske spørsmål.Utgivelsen kan lastes ned gratis: https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/183God lytt!
 • 4. Hvilke stemmer, kropper og praksiser har uttrykt en kritisk motmakt til institusjonenes makt, og hvem uttrykker den i dag?

  20:18
  I denne episoden drøfter Inger Marie Lid og Trygve Wyller, forfatterne av boka «Makt, motmakt og praksis: Bidrag til kritisk refleksjon innen diakoni og velferd», i utgangspunkt i Michel Foucaults teori om makt og motmakt, de mange spenninger og konflikter som oppstår når tjenestebrukere og pasienter tar (eller gis) en egen posisjon. Institusjoner og profesjonsutøvere har brukt og bruker tradisjoner, teorier og metoder som ofte mer svekker enn styrker tjenestebrukeres, pasientenes og klientens egen vilje og subjektivitet. Utgivelsen kan lastes ned gratis på https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/book/167. God lytt!
 • 3. Parasites and Literature

  40:15
  We all think we know what a parasite is, but do we, really? And what do parasites have to do with literature? These are among the questions addressed in this conversation about parasites and literature, and particularly the parasites found in the writings of Herman Melville, the author of Moby-Dick.  Anders M. Gullestad is Associate Professor at the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies at the University of Bergen.Frode Helmich Pedersen is Professor at the Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies at the University of Bergen.Anders M. Gullestad’s Melvillean Parasites is available as an open access book. More information about the book here.Enjoy our podcast!
 • 2. Hvor stor rolle spiller musikk i ulike religioner og ulike religiøse sammenhenger?

  19:45
  Hvor stor rolle spiller musikk i ulike religioner og ulike religiøse sammenhenger? Det finnes mye forskning på musikk og religion, men lite om hvordan de møtes. Antologien Musikk og religion forsøker å gjøre noe med dette. Utgivelsen retter seg mot alle med interesse for møter mellom disse to livsfenomener.I denne episoden av Akademisk kvarter hører du  førsteamanuensis i pedagogikk Henrik Holm i samtale med professor i musikkpedagogikk og musikkvitenskap Øivind Varkøy, som samtaler om det er mulig å overskride en musikalsk erfaring henimot det religiøse uten å måtte hoppe over dette gapet? Og finnes det en vei fra religionen direkte inn i musikken som klangfenomen? Utgivelsen Musikk og religion: Tekster om musikk i religion og religion i musikk kan du lese gratis på cda.no. God lytt!
 • 1. Hvordan kan bedrifter og organisasjoner raskere nå digital modenhet?

  23:43
  Hvordan skaper bedrifter og organisasjoner verdi ved hjelp av ny teknologi og IT? I denne episoden av Akademisk kvarter hører du direktør av DI2X – Digitaliseringsinstituttet Pernille Kræmmergaard i samtale med professor Siw Fosstenløkken som samtaler om hvordan den teknologiske utviklingen krever nye måter å tenke og lede på. Pernille Kræmmergaard har nylig utgitt boken "Digital transformasjon. Ti evner din organisasjon må ha - og tre som du har bruk for" og snart utkommer oppfølgeren "Digital modenhet. Strategi, teknologi, organisasjon og ledelse i fem generasjoner". Begge titlene kan du lese mer om på cda.no.God lytt! 
 • 12. Hvordan håndtere konflikter på jobben?

  18:06
  Vi møter alle konflikter på jobb. Noen er mer krevende enn andre. Hvordan kan vi løse de mest fastlåse konfliktene? I denne episoden av Akademisk kvarter hører du konfliktekspertene Ole André Bråten og Anette Falkum som deler råd for de som møter krevende situasjoner på jobb. De deler også praktiske verktøy for konfliktdempende kommunikasjon for alle oss andre. Sammen har de skrevet Håndbok i konflikthåndtering i justissektoren - som er deres tredje håndbok i konflikthåndtering. God lytt! 
 • 11. Har det skjedd noe nytt i etikken de siste ti årene?

  22:41
  Har det skjedd noe nytt i etikken de siste ti årene? Er etikken i utvikling? I denne episoden av Akademisk kvarter hører du Siri Granum Carson, professor i anvendt etikk ved NTNU, og Norunn Kosberg, som jobber med etikk i Forsvarsdepartementet. De er nå aktuelle med ny utgave av boka Etikk - teori og praksis.
 • 10. Hva kjennetegnet den nye imperialismen etter 1870?

  17:08
  Vår fortid deles gjerne inn i epoker, og årene mellom 1870 og 1. verdenskrig er kjent som «den nye imperialismens» tidsalder. Hva skiller denne perioden fra den foregående? Hvilke økonomiske, politiske og ideologiske drivkrefter lå bak det nye kappløpet, som ble ytterligere forsterket av rasisme og ytterliggående nasjonalisme? I denne episoden hører du Tore Linné Eriksen, forfatter av boka «En kort introduksjon til den nye imperialismen 1870-1920», i samtale med redaktør Lars Aase.