Akademisk kvarter

del

Hva kjennetegnet den nye imperialismen etter 1870?

Season 3, Ep. 10

Vår fortid deles gjerne inn i epoker, og årene mellom 1870 og 1. verdenskrig er kjent som «den nye imperialismens» tidsalder. Hva skiller denne perioden fra den foregående? Hvilke økonomiske, politiske og ideologiske drivkrefter lå bak det nye kappløpet, som ble ytterligere forsterket av rasisme og ytterliggående nasjonalisme? I denne episoden hører du Tore Linné Eriksen, forfatter av boka «En kort introduksjon til den nye imperialismen 1870-1920», i samtale med redaktør Lars Aase. 

Flere episoder