Akademisk kvarter

del

Hva kan vi lære av Norges deltakelse i Libya-krigen?

Season 1, Ep. 2

I 2011 deltok norske bombefly for første gang i krig mot et afrikansk land. Konsekvensene ble fatale, både for Libya, regionen for øvrig - og for Norges renommé som en fredsnasjon. Hva var det egentlig som gikk galt, før, under og etter krigen mot Libya?

Flere episoder