Akademisk kvarter

del

Er alle mennesker like mye verdt?

Season 1, Ep. 7

Menneskeverd – en utfordring for skole og samfunn er boka som tar opp spørsmålet: Er alle mennesker like mye verdt? I denne podkasten ser Ådne Valen-Sendstad og Ingrid Reite Christensen nærmere på hvordan vi kan forstå menneskeverd. Menneskeverd og likeverd sees som grunnleggende for skolen, som er samfunnets viktigste aktør for menneskelig læring og utvikling. Samtidig er det mange eksempler på hvor vanskelig det er å sette begreper som likeverd og menneskeverd ut i praksis.

Flere episoder