Akademisk kvarter

del

Bør aktiv dødshjelp bli tillatt?

Season 1, Ep. 3

I Norge er alle former for aktiv dødshjelp forbudt. Samtidig ønsker flertallet i befolkningen å oppheve forbudet.


Bør vi tillate aktiv dødshjelp i Norge? Hva er de viktigste argumentene mot en lovendring på dette feltet? Og hva er de viktigste argumentene for å tillate aktiv dødshjelp?

Flere episoder