AFRY Norge

del

Mentorskap - erfaringsdeling

Jon Nyjordet er en strålende mentor for Emil Nygård på prosjektet Ryen helsehus. Dette er nytt for begge og her deler de sin erfaring om mentorskapet.

Flere episoder