AFRY Norge

del

Hvordan skal Oslo bli verdens første utslippsfrie storby?

Oslo kommune har som ambisiøs målsetting å redusere klimautslippene med 95 % innen 2030. Dit kommer vi ikke med mindre eiendomsbransjen anerkjenner sitt ansvar.


Sammen med Oslo Metropolitan Area og Mustad Eiendom inviterte vi til faglig sommeravslutning ved Lysakerelven hvor vi diskuterte hvordan eiendomsbransjen kan bidra til å innfri Oslo kommunes ambisiøse klimamålsetting.


Vi avsluttet med en spennende debatt ledet av Erling Fossen (daglig leder av Oslo Metropolitan Arena). I panelet møter du Heidi Sørensen (Direktør i Klimaetaten i Oslo kommune), Marit Kindem Thyholt (Sjefsrådgiver Skanska Norge) og Sonja Horn (Administrerende direktør i Entra).


Hvordan skal Oslo bli verdens første utslippsfrie storby?
Flere episoder