Share

Advokatprat

advokatene svarer på spørsmål fra mannen i gaten


Latest episode

  • Avtaler, arv og avlytting

    30:37
    I andre episode av Advokatprat går vi nærmere inn på noen flere tema. Hva er egentlig en avtale, og er en muntlig avtale like bindende som en skriftlig? Er det lov å avlytte en samtale? Hva om noen planlegger terrorisme, vil du bli straffet for å ta et opptak av dette? Og hvordan fordeles egentlig arv? Kan du nekte et av barna å arve deg? Jonny er også veldig opptatt av forskjellen på betinget og ubetinget fengsel. Har han noen personlige grunner til dette som han ikke vil vi skal vite? Hør episoden, så får kanskje du vite også.Produsert av Mainstream AS for Advokatfirmaet Hill & Co

More episodes

View all episodes

  • Hva har du under kappen, Hr. Advokat?

    25:19
    I første episode av Advokatprat blir du kjent med advokatene Ivar og Erik. Programleder Jonny Bayer lurer på hvilke klær advokater må gå med, og om det er lov å gå naken under kappen. Er det like gøy å være advokat som det ser ut som på Suits? Hva er forskjellen på en advokat og en advokatfullmektig? Jonny har mange spørsmål, og Erik & Ivar svarer etter beste evne.Produsert av Mainstream AS for Advokatfirmaet Hill & Co