Share

cover art for #275 Sydafrika med Anna Charlotta Johansson

Lära Från Lärda - En fackbok och en författare

#275 Sydafrika med Anna Charlotta Johansson

Season 1, Ep. 275

Boken heter Sydafrika : på andra sidan regnbågen och gäst är författaren Anna Charlotta Johansson.


"Regnbågsnationen Sydafrika" syftade till visionen om ett mångkulturellt Sydafrika som skulle växa sig starkt genom försoning efter apartheid. Blev det verkligen så? I boken ges en beskrivning av det moderna och pulserande Sydafrika, men också det sköra, segregerade, våldsamma och eftersatta Sydafrika. 


I programmet pratar vi bl.a. om Sydafrikas positiva och negativa sidor. Vi pratar om vad som utmärker Sydafrika när det kommer till kulturen, politiken, geografin och människorna. Och vi pratar om utvecklingen i landet. Lyssna och få en kortversion av boken!

More episodes

View all episodes

 • 343. #343 Design för engagerat lärande med Nina Bergdahl

  36:17
  Boken heter "Design för engagerat lärande" och gäst är författaren Nina Bergdahl. Engagemang går hand i hand med elevers lärande, och går i allra högsta grad att påverka och träna upp. Boken ger en nyanserad förståelse av elevers engagemang i, och disengagemang från, lärande. Den varvar teori, metod och praktik och ger konkreta tips i fråga om lektionsplanering och lektions­design. Inte minst beskrivs vad som är viktigt att tänka på när du vill designa engagerande lärandeaktiviteter i digitala lärmiljöer.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur förhåller sig engagemang till motivation, och vad skiljer dem? Vilka beståndsdelar bygger engagemang på? Hur kan lärare arbeta med lektionsdesign för att påverka elevers engagemang i olika lärmiljöer? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 342. #342 Det underskattade sinnet (luktsinnet) med Jonas Olofsson

  50:04
  Boken heter "Det underskattade sinnet - Om människans okända förmåga att uppfatta dofter" och gäst är författaren Jonas Olofsson.Till skillnad från våra andra sinnen har vårt luktsinne fått oväntat lite uppmärksamhet. Kanske är det först när luktsinnet slutat fungera som vi verkligen förstår vad det bidrar med? Något som många fick erfara under covid-19. Tänk dig att inte längre känna lukten av varken dig själv, din partner eller dina barn? Luktsinnet påverkar dessutom vår upplevelse av smak. Tänk dig att inte längre veta hur maten du äter eller lagar smakar? I boken beskrivs hur vår luktsinne fungerar och vad det har för funktioner och betydelse. Tvärtom vad många tror, har vi människor ett bättre luktsinne än de flesta djur. Det går dessutom att förbättra sitt luktsinne genom träning. Den här boken gräver djupare i människans okända förmåga att uppfatta dofter.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad har vårt luktsinne för funktioner och betydelse? Varför är luktsinnet underskattat? Hur hänger luktsinnet ihop med smak? Har vi människor olika bra luktsinne och hur gör man för att träna upp det? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 341. #341 Får man säga svart? med Barakat Ghebrehawariat

  57:09
  Boken heter "Får man säga svart? Från teoretisk ångest till terminologisk trygghet" och gäst är författaren Barakat Ghebrehawariat. ”Får man säga svart?” är en fråga Barakat fått tusen gånger. Frågan kommer i olika förpackningar, ibland ställd utifrån en empatisk nyfikenhet (”hur kan jag uttrycka mig på ett inkluderande sätt?”) och andra gånger med frustration (”men vad ska man säga då?”). I boken tar han tjuren vid hornen och diskuterar begrepp och fenomen som många känner osäkerhet kring. Såsom ras, rasifiering, hudfärg, invandrare m.fl. Vad är okej att säga och till vad bör det i så fall användas? Några av frågorna som diskuteras i programmet är: När och hur är det okej att prata om hudfärg? Hur kommer det sig att man i USA pratar öppet om ras medans vi inte gör det alls i Sverige? Kan du ur ett antirasistiskt perspektiv kalla dig "färgblind", dvs. att du som individ inte ser skillnad på människor utifrån hudfärg? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 340. #340 Internationell handel och tullhantering med Ulf Holmström

  48:51
  Boken heter "Internationell handel och tullhantering" och gäst är författaren Ulf Holmström. Tull är tätt förknippat med det vi passerar på flygplatser när vi är ute och reser. Men tull och tullhantering är betydligt större än så och är inte minst en grundbult för internationell handel. Boken behandlar organisationer, handelsmönster, handelshinder, skatte- och tullregler, förfaranderegler kring tullhantering, klassificering, globala varuflöden, fraktregler med mera. Den är framtagen av tullexperter och vänder sig till alla som vill få bättre förståelse för hur internationell handel och tullhantering fungerar. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur fungerar tull och skatter vid internationell handel? Vad är tullens uppgift och funktion? Hur ser Sveriges avtal ut med andra länder? Vad innebär frihandelsavtal? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 339. #339 En liten bok om artros med Lotta Skoglund

  32:37
  Boken heter "En liten bok om artros" och gäst är författaren Lotta Skoglund. Var fjärde person över 45 år drabbas av artros. Vägen till smärtlindring och effektiva behandlingar är snårig och många artrospatienter lever med en försämrad livskvalitet alldeles i onödan. Vetenskapsjournalisten Lotta Skoglund, som själv har artros och väntar på sin tredje knäledsoperation, bestämde sig för att tillgängliggöra den kunskap som finns om sjukdomen. I boken blandas personliga intervjuer med forskning och statistik.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad innebär artros och vilka drabbas? Vad finns det för behandlingar mot artros? Går det att förebygga och undvika att få artros? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 338. #338 Ut ur Kabul med Robert Karjel

  48:33
  Boken heter "Ut ur Kabul - Den svenska evakueringen från Afghanistan" och gäst är författaren Robert Karjel. Evakueringen från Kabul 2021 är en händelse som snabbt skrev in sig i historieböckerna. Efter 20 år av militär närvaro, där Sverige varit en av många länder som bidragit, blev alla tillslut tvungna att evakuera sin personal under dramatiska former. Det hela ledda till att Kabul föll i talibanernas händer i augusti 2021. Robert Karjel har intervjuat alla som deltog i Sveriges insats och upplevde den inifrån – från ministrar och ambassadörer till specialförband och lokalanställda afghaner. Det är en berättelse som skildrar det djupa mänskliga lidande som uppstod när Sverige lämnade Afghanistan. Men det är också en berättelse som innehåller otroliga insatser från de personer som var på plats. Många gånger scener som tagna ur fiktiva Hollywood filmer. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vad gör evakueringen från Kabul 2021 unik? Hur hanterade Sverige evakueringen jämfört med andra länder? Vilka insatser blev betydelsefulla och varför? Vad kan vi lära oss av den här historien? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 337. #337 Klimakteriet, besvärad eller befriad? med Ulrika Hammar

  36:02
  Boken heter "Klimakteriet : besvärad eller befriad?" och gäst är författaren Ulrika Hammar.Synen på klimakteriet har genom historien pendlat mellan att se det som en sjukdom och som en naturlig del av åldrandet. Det tabu som tidigare funnits har övergått till att tips och råd nu delas öppet, bland annat i diskussionsforum och på sociala medier. Vad som framförallt efterfrågas är botemedel och behandlingar mot de symtom och besvär som klimakteriet för med sig. Vilket gör att marknaden för klimakterierelaterade produkter växer snabbt och värderas idag till nästan 15 miljarder. I boken argumenteras för en bättre och mer jämlik vård. Men också för att vi måste börja se klimakteriet som ett tillfälle och påminnelse om att stanna upp, ta det lugnt och reflektera över våra liv.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Hur har synen på klimakteriet förändrats över tid och hur ser en ut idag? Vad innebär klimakteriet och vad medför det för symptom? Vilka behandlingar finns? Vad bär klimakteriet med sig för möjligheter? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 336. #336 Självstående, att bli mamma på egen hand med Maria Hagström

  47:22
  Boken heter "Självstående : mamma på egen hand" och gäst är författaren och Maria Hagström.2016 blev det lagligt i Sverige för ensamstående kvinnor att få assisterad befruktning. Sedan dess har allt fler kvinnor valt att bli mamma på egen hand. De kallar sig självstående. Men vilka är de? Hur blir det för barnen? Och vad säger donatorerna och forskarna? I boken intervjuas såväl självgående mammor, läkare, donatorer och forskare. Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Varför väljer ensamstående kvinnor att skaffa barn på egen hand? Vilka är för- respektive nackdelarna med att ha barn på egen hand? Hur blir det om barnet frågar efter sin pappa? Lyssna och få en kortversion av boken!
 • 335. #335 Ledarskap som frigör engagemang, energi och effekt med Tommy Lundberg och Jesper Ek

  50:04
  Boken heter "Emplayment - Ledarskap som frigör engagemang, energi och effekt" och gäst är författarna Tommy Lundberg och Jesper Ek.Med begreppet ”Emplayment” presenterar författarna en tanke- och arbetsmodell för chefer och ledare som vill nå bättre resultat. Den tar sin utgångspunkt i mänskliga behov och drivkrafter och hjälper dig som ledare att frigöra engagemang, energi och effekt i din organisation. I boken varvas teoretiska utgångspunkter med praktiska exempel och författarnas egna erfarenheter för att förklara varför det är dags att förändra det ledarskap som dominerat arbetslivet i över hundra år. Och hur du kan göra det.Några av frågorna som diskuteras i programmet är: Vilka är de vanligaste misstagen chefer och ledare gör? Vilka är nycklarna för att skapa engagerade medarbetare? Hur bör man arbeta med organisationens strategier, värdeord och visioner för att det ska ge så bra effekt som möjligt? Lyssna och få en kortversion av boken!