Urbanistica Podcast - Smart & Livable Cities for People

Share

268.SWE Barnsyn - Åsa Ekman

Season 5, Ep. 268

Åsa Ekman (Barnrätt! Föreläser, utbildar, modererar, processleder, författar, utvecklar, förändrar)


Vi pratar om:

- Barnsyn. Vad betyder det?

- Vad menas med barnrättsperspektiv, barnets perspektiv, barn prespektive?

- Det är otroligt avgörande för om barn ska kunna använda sig av sina rättigheter eller inte. vad har du för reflektioner? varför är det avgörande?

- Barns inflytande och delaktighet. Hur pratar vi med barn?

- Vilka frågor ska vi ställa för att får ut konkreta svar?

- Hur ser utbildning/kunskapsutvecklingen ut gällande barns rättigheter i stadsplaneringen?

- Om vi ska implementera barnkonvention i en verksamhet hur ska vi tänka? vilka steg måste vi göra?


Enjoy your listening. Let's connect and talk further about this episode

Mustafa Sherif Linkedin


Visit  Mustafasherif.com for collaborations and nominations or just email me at info@mustafasherif.com


Keep Up the Good Work. Keep Loving Cities❤️️.

Follow Urbanistica and let's get in touch:

Clubhouse

Instagram

Facebook

Youtube channel


Thanks to Urbanistica Podcast partner AFRY.

AFRY is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Read more about AFRY https://afry.com/en


More Episodes