Urbanistica

Share

241.ENG Youth perspective on issues related to sustainability - Annie Croona & Linda Strindevall

Season 4, Ep. 241

 Annie Croona (Head of Social Media & Content, AFRY) and Linda Strindevall (Climate Reporting Project Manager, AFRY)


We are talking about:

-Youth perspective on issues related to sustainability at AFRY

-What should I do if my manager does not care about sustainability?

-What should I do if my employees do not care about sustainability?Enjoy your listening. Let's connect and talk further about this episode

Mustafa Sherif Linkedin


Keep Up the Good Work. Keep Loving Cities❤️️.

Follow Urbanistica and let's get in touch:

Clubhouse

Instagram

Facebook

Youtube channel


Thanks to Urbanistica Podcast partner AFRY.

AFRY is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry, and infrastructure. Read more about AFRY https://afry.com/en


Visit  Mustafasherif.com for collaborations and nominations.

More Episodes

12/27/2021

243.SWE Barns plats i staden

Season 4, Ep. 243
Detta är ett seminarium som Mustafa Sherif modererade.I dettaAFRYs Future Cities studio seminarium om urban design fokuserar vi på hurbarnkonventiontolkas och tillämpas konkret i planering och gestaltning av våra städer.Hur involverar vi barn och unga i stadsutvecklingsprocesser och hur sker återkopplingen? Hur utformas våra städer när de byggs med hänsyn till barnens mänskliga rättigheter?TemaSedan den1 januari 2020 är FN: s barnkonvention lag i Sverige,vilket innebär att barns mänskliga rättigheter måste garanteras - inte minst när man utvecklar staden. I dettaFuture Cities studio seminarium fokuserar vi på hurbarnkonventiontolkas och tillämpas konkret i planering och gestaltning av våra städer.Hur involverar vi barn och unga i stadsutvecklingsprocesser och hur sker återkopplingen? Hur utformas våra städer när de byggs med hänsyn till barnens mänskliga rättigheter?Under det härfrukostseminarietkommervi att börja med eninspirationspresentationom trendspaning utifrån ett konkret exempel kring barnensplats i staden.Därefter bjuder vi in experter med bakgrund inom mänskliga rättigheter, barn och fritidsverksamheter, stadsplanering och gestaltning till ett panelsamtal kring ämnet. Visergärna att du som deltagare bidrarmed dina åsikter och din kunskap till diskussionen viaMenti.Program-PresentationMaria Aspelin, Konsult, Specialist Barnkonsekvensanalys och Social konsekvensanalys, AFRY-PanelsamtalKent Roslin Lindgren, Verksamhetsansvarig på Fryshuset för upphandling i Stadsdelen Skärholmen, StockholmLisa Klingwall, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Strategisk samhällsplanerare med fokus på barnrättsperspektivet, Uppsala kommunMaria Aspelin, Konsult, Specialist Barnkonsekvensanalys och Social konsekvensanalys, AFRYPernilla Baralt, General Sekreterare, UNICEFLänkAlla Future Cities seminarier (video format) finns härhttps://afry.com/sv/webbinarier/future-cities-studioLäs mer om AFR Future Citieshttps://afry.com/sv/insights/future-cities