Urbanistica

Share

147.SV Akademin för landskapsarkitektur - Göran Lindberg

Season 2, Ep. 147

Göran Lindberg (Landskapsarkitekt och delägare på Nivå Landskapsarkitektur AB och ordförande i Sveriges Arkitekter akademin för landskapsarkitektur).


Akademin för landskapsarkitektur arbetar för att främja och utveckla den yrkesideella diskussionen inom vår profession. Det gör de genom att nationellt och internationellt bevaka, driva och diskutera aktuella frågor inom landskapsarkitektur.


Bland annat arrangerar akademin årliga Seminariestafett, deltar i debatter, publicerar skriften Landskap.nu, kommunicerar intressanta frågor via ’Forum Landskap’ på facebook, initierar och stödjer tankesmedjor, aktioner, skrivelser och informerar om deras verksamhet via nyhetsbrev. Akademin utser också jury för Sveriges Arkitekters årliga Pris för bästa landskapsarkitektur.


Mycket intressant avsnitt med Göran Lindberg om akademin och om landskapsarkitektur generellt.


Follow Urbanistica 

Urbanistica Instagram

Urbanistica Facebook

Urbanistica Youtube channel

Mustafa Sherif Linkedin


Thanks to Urbanistica Podcast partner AFRY.

AFRY is an international engineering and design company providing sustainable solutions in the fields of energy, industry and infrastructure. Read more about AFRY https://afry.com/en


Visit  Mustafasherif.com for collaborations and nominations.


Note ! 

The sound quality of #UrbanisticaPodcast s' episodes that are recorded during #COVID19 time might not be perfect. Due to the online recording and the use of different types of microphones by guests and #MustafaSherif. Thank you so much for understanding and listening.


Stay safe !

More Episodes