Urbanistica

Share

136.SV - Akademin för kulturmiljö - Martin Rörby

Season 2, Ep. 136

Martin Rörby (Arkitekturhistoriker, skribent och ordförande i Sveriges Arkitekter Akademin för kulturmiljö)


Akademin för kulturmiljö är nyinstiftad under 2017. Den ska leda och utveckla strategier för arkitektur och kulturmiljö i Sverige och behandla detta som en framtids- och hållbarhetsfråga. Till detta hör att hålla sig à jour med den internationella utvecklingen i ämnet och att samverka med institutioner som arbetar med kulturmiljövård. Akademin ska leda det offentliga samtalet i ämnet och även med fördel medverka i böcker/tidskrifter om ämnet.


Avsnittet produceras i samarbete med Sveriges Arkitekter.


Follow Urbanistica 

Urbanistica Instagram

Urbanistica Facebook

Urbanistica Youtube channel

Mustafa Sherif Linkedin


Visit  Mustafasherif.com for collaborations

Note ! 


The sound quality of #UrbanisticaPodcast s' episodes that are recorded during #COVID19 time might not be perfect. Due to the online recording and the use of different types of microphones by guests and #MustafaSherif. Thank you so much for understanding and listening.


Stay safe !

More Episodes