Urbanistica

Share

135.SV Framtidens konsument är en cirkulent - Alexandra Davidsson

Season 2, Ep. 135

Alexandra Davidsson (Generalsekreterare & Föreläsare - Medveten Konsumtion) berättar om Medveten konsumtion och lansering av det ordet “cirkulent”- framtidens konsument. Det räcker inte längre att vara hållbara konsumenter, vi måste bli cirkulenter!


Läs mer om Circularity Gap Report av The Circularity Gap Reporting Initiative på www.circularity-gap.worldFollow Urbanistica 

Urbanistica Instagram

Urbanistica Facebook

Urbanistica Youtube channel

Mustafa Sherif Linkedin


Visit Mustafasherif.com for collaborations

Note ! 


The sound quality of #UrbanisticaPodcast s' episodes that are recorded during #COVID19 time might not be perfect. Due to the online recording and the use of different types of microphones by guests and #MustafaSherif. Thank you so much for understanding and listening.


Stay safe !

More Episodes