Share

Blohm Olsson Perspektivpodden

Samtal om samhällsfrågor och demokrati ur ett panhoramaperspektiv

Podden är en del av Föreningen Panhoramasarbete med fokus på demokrati ur ett panhoramaperspektiv genom historien, idag och i framtiden. Vi vill bidra med djupare kunskap för att kunna genomskåda och bekämpa icke demokra
5/12/2021

Ettårsjubileum för föreningen Panhorama

Season 1, Ep. 13
I det här avsnittet uppmärksammar vi att föreningen Panhorama i Örebro - som ligger bakom Blohm Olsson Perspektivpodden - fyller ett år. Vi tittar tillbaks på året som varit och konstaterar att de frågor föreningen jobbar med - demokrati och samhälle - är mer aktuella än någonsin, inte minst på grund av pandemin. Vi börjar också granska de svenska grundlagarna och börjar med successionsordningen. Hur demokratiskt är det egentligen att ärva ett ämbete? Och hur rimligt är det egentligen att vår kung/drottning måste tillhöra en specifik religion?Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".
4/2/2021

När banken kraschar och minoriteters plats i demokratin

Season 1, Ep. 11
I det här avsnittet pratar vi om hur sårbar individen är i det tekniska systemet som bankerna ingår i, ett system som den enskilde inte ens har möjlighet att välja bort. Vi diskuterar också kring minoriteters plats i och tillgång till demokratin. Vi återkopplar även till förra avsnittet om mänskliga rättigheter och plockar upp frågan om rösträttsålder. Blohm Olsson Perspektivpodden är en del av föreningen Panhoramasarbete med fokus på demokrati ur ett panhoramaperspektiv genom historien, idag och i framtiden. Vi vill bidra med djupare kunskap för att kunna genomskåda och bekämpa icke demokratiska ideologier, grupper och organisationer genom demokratins värdegrund, mänskliga rättigheter och de svenska grundlagarna.Pelle Blohm och Jeanette Olsson växte upp i Örebros miljonprogramsområden under ett stökigt 1970-tal. Pelle i Markbacken. Jeanette i Vivalla.Jeanette har arbetat som områdeschef inom LSS-insatser under många år i Örebro kommun. Hon har drivit många projekt inom sitt uppdrag men de senaste åren har hon arbetat främst med omfattande projekt inom asyl och arbetsmarknad. Hon har sina rötter inom minoritetsgruppen romer och har givit ut boken "Tiggare kan ingen vara - romska kvinnor i fyra generationer".Pelle blev fotbollsproffs och flyttade runt i tio år, bland annat till Kina 1996, för att sedan bli journalist och flytta hem till Örebro igen. Han har även varit i Nordirland och studerat den långvariga konflikten mellan katoliker och protestanter och hur det påverkat demokratiaspekten i ett samhälle. Pelle har sina rötter inom idrottsvärlden och har bland annat givit ut boken "Blohm står när dom andra faller".Urban Århammar är ordförande i föreningen Panhorama som driver podden.