Share

cover art for 4. Blyanter, bøker og blåmerker

Arbeidslyst

4. Blyanter, bøker og blåmerker

Ep. 4

Både Tore og Ellen har blitt slått på jobben. Grunnskolelærere har fire ganger høyrere risiko for å bli utsatt for vold og trusler på jobb enn andre yrkesaktive. Hvilke konsekvenser kan det får om arbeidstakere utsettes for vold og trusler, og hva kan vi gjøre med det? I denne episoden ser vi på årsaker, ansvar og tiltak.

More episodes

View all episodes

 • 5. 5. Diskriminering finnes ikke

  21:22
  "Diskriminering finnes ikke" sa Kimiyas iranske pappa til henne da hun var liten. Det er selvfølgelig ikke sant, men fikk henne til å bruke sin annerledeshet som sin superkraft. Inkludering i arbeidslivet er viktig for samfunnet, og for helsa til hver enkelt. Hva kan vi gjøre for å bidra til at flere har det bra på jobb? Det handler denne episoden om.
 • 3. 3. En god start

  18:08
  Sommer betyr for ungdom ofte et aller første møte med arbeidslivet. Er arbeidsgivere klar over ansvaret de har for å gi de unge den gode starten de trenger og har krav på, og hva bør ungdom selv være oppmerksomme på. For å finne fram til hva som er de beste rådene, spør vi både LOs sommerpatrulje, en av Arbeidstilsynets eksperter og tre 17-åringer.
 • 2. 2. Kunsten å fange de sleipeste fiskene

  18:19
  Kriminelle aktører finnes i mange bransjer i norsk arbeidsliv. Fiskeindustrien er en av de. De kriminelle utnytter ressurssvake arbeidere på flere måter, men er flinke til å få det til å se lovlig ut på papiret. Vi forteller om Arbeidstilsynets metode for å avsløre lovbruddene. 
 • 1. 1. Alle skal komme trygt hjem fra jobb

  19:22
  143 mennesker har mistet livet på jobb de fem siste årene i det landbaserte arbeidslivet. 22 000 skader seg på jobb hvert år. Vi vet at de fleste ulykker skjer av kjente årsaker, men hvorfor går da ikke tallene ned?