Share

cover art for Kunst og kultur gir innovative samfunn

Kulturkraft

Kunst og kultur gir innovative samfunn

Season 1, Ep. 1

Innovasjon betyr nyskaping. Kunst og kultur gir oss trening i å være kreative, i å omgås hverandre og å finne nye løsninger for samfunnet vi bor i, sier forsker og samfunnsutvikler Grete Waaseth i Distriktssenteret.


Intervjuer: Ketil Hustad