3 Min English Tips for Persians

Share

قسمت 18: القاب مشاغل(بخش دوم)

Season 2, Ep. 8

در این قسمت، به لقب "دکتر" پرداخته ام. در زبان انگلیسی چه کسانی را می توانیم "دکتر" صدا کنیم؟ راستی PhD مخفف چه کلمه ای است؟

در اینستاگرام و توییتر من را دنبال کنید: @3min_eng_tips

 

لینک حمایت از پادکست: https://hamibash.com/3min.eng.tips